more than services

Analýzy, konzultácie a poradenstvo v oblastiach:
– Kultúra a vzdelávanie
– Informačné technológie
– Výskum a vývoj
Projektový manažment v oblastiach:
– Kultúra a vzdelávanie
– Výskum a vývoj

Prekladateľské a tlmočnícke služby
IT riešenia a služby