…more than services

Analýzy, konzultácie a poradenstvo v oblastiach:
– Informačné technológie
– Výskum a vývoj
– Kultúra a vzdelávanie
Projektový manažment v oblastiach:
– Kultúra a vzdelávanie
– Výskum a vývoj

IT riešenia a služby
– Webhosting
– Server Hosting
– Cloud computing
Prekladateľské a tlmočnícke služby