Kontakt

Sídlo spoločnosti
Bottova 9/757
036 01 Martin

IČO: 36 432 768
DIČ: 2022038975
IČ DPH: SK2022038975

hc(at)websluzby(dot)sk

Pobočka
Sklabiňa 275
038 03

Pobočka v zmysle živnostenského zákona, ustanovenie § 17 ods. 1 a 3:
– Priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru,
– Priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
– Predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.